top

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Świerczynie

Zespół Szkół w Świerczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.pspswierczyna.pl

 • Data publikacji strony internetowej:2022-03-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2022-03-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:-

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Matecki
 • E-mail: szkola@pspswierczyna.pl
 • Telefon: +48 655 350 118

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Zespołu Szkół w Świerczynie, Świerczyna 43, 64-113 Osieczna.
Budynek Zespołu Szkół w Świerczynie wyposażony jest w podjazd do drzwi wejściowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich od strony parkingu szkolnego. Wejście tymi drzwiami umożliwia dostanie się do wszystkich pomieszczeń przedszkola. Posiada wejście na halę sportową od strony parkingu szkolnego, przystosowane dla osób poruszających się na wózka inwalidzkich. Wejście tymi drzwiami umożliwia dostanie się do hali sportowej, szatni przy hali sportowej oraz pokoju nauczycielskiego. Drugie wejście na halę sportową – niski stopień, a dalej podjazd. Wejście główne – trzy stopnie. Wejście od strony boiska szkolnego przystosowane dla osób poruszających się na wózka inwalidzkich. Wejście tymi drzwiami umożliwia dostanie się do wszystkich pomieszczeń na parterze budynku szkolnego. Drugie wejście od strony boiska szkolnego – pięć stopni.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym piętrze. W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres szkoła@pspswierczyna.pl
 • telefonicznie na nr tel. 655 350 118
 • osobiście w sekretariacie szkoły,
 • drogą pocztową na adres: Zespół Szkół w Świerczynie, Świerczyna 43a 64-113 Osieczna.

Każdy pracownik Zespołu Szkół w Świerczynie ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

ikona Metryczka

Odpowiedzialny za treść Milena Jasiurkowska
Data wytworzenia 2021-07-29
Opublikował w BIP Milena Jasiurkowska
Data opublikowania 2021-05-11 09:16:43
Ostatnio zaktualizował Jacek Matecki
Data ostatniej aktualizacji 2022-04-15 15:03:42
Liczba wyświetleń 610
Historia zmian ZOBACZ